✓ Snelle levering & gratis retourzending
✓ Eigen, eerlijke productie & transparante toeleveringsketen

Herroepingsrecht


Uittreksel uit de algemene voorwaarden van EXPedition GmbH.

7. Herroepingsrecht, instructie

7.1 Als u de betreffende goederen bij ons hebt besteld als consument, zoals gedefinieerd in artikel 1.4 (2) hierboven, hebt u een herroepingsrecht van veertien dagen. De volgende bepalingen betreffende het herroepingsrecht en de uitsluiting daarvan zijn dan van toepassing. Als u nog vragen hebt over het onderwerp herroeping, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice op +49 (0) 82 05 / 96 02-6 60 of mail to: widerruf@shop.tatonka.com.

 

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht U hebt het recht om deze overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelde goederen in ontvangst heeft genomen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

 

Om uw beroepsrecht uit te oefenen, moet u ons "EXPedition GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 3, 86453 Dasing, DUITSLAND", telefoon: +49 (0) 82 05 /96 02 - 6 60, e-mail: widerruf@shop.tatonka.com door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post of per e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken dat hier bij deze AV is gevoegd, maar dit is niet verplicht.

 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Als u dit contract binnen de termijn herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons, EXPedition GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 3, 86453 Dasing, DUITSLAND, telefoon: +49 (0) 82 05 /96 02 - 6 60, e-mail: widerruf@shop.tatonka.com, terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

 

Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen,

·        die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument, voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,

·        die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd,

·         indien zij na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen.

 

Klik hier voor de PDF-download van het annuleringsformulier.

 


 

Voorbeeld van een annuleringsformulier

 

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

An
EXPedition GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 3
86453 Dasing
DUITSLAND
Telefoon: +49 (0) 82 05 / 96 02-6 60
E-Mail:
widerruf@shop.tatonka.com

Ik annuleer hierbij de overeenkomst die ik/wij (*) heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen(*)/ de verlening van de volgende dienst (*)


Item No.

Naam van het item

Hoeveelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  • Besteld op (*)/ontvangen op (*):

  • Ordernummer:

  • (Naam van de consument(en):

  • (Adres van de consument(en):

  • Datum:

  • Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)